Supervision
Supervision.

Supervision af professionelle, der arbejder med børn og unge, er en væsentlig del af mit virke. Jeg har blandt andre superviseret:
Etablering af stærke samarbejdsrelationer og opkvalificering af vidt forskelligt funderede professionelle er en central komponent i mit arbejde.

Jeg anvender supervisionsmodeller, der kan tilpasses de enkelte supervisander og den konkrete arbejdsopgave. Jeg har fokus på supervision som et praksisnært og struktureret læringsrum, hvor den professionelle kan formulere og evaluere egne, konkrete mål for professionsudførelsen.