Hvor Er Du?

Reference
Samtaler.

Jeg tilbyder afklarende og understøttende samtaler med børn, unge og voksne.

Måske du har brug for hjælp til at forstå og håndtere en specifik problemstilling. Det kan være for eksempel tankemøstre eller en følelsesmæssig tilstand, der belaster dig og begrænser din livsudfoldelse. Et samtaleforløb på kognitiv basis, der har fokus på at omsætte viden til resultater udenfor samtalerummet, som for eksempel Cool Kids-forløbet (læs mere), er typisk meget virksomt.

Måske du ønsker hjælp til at afklare, hvad der vil bringe dig tættere på dine mål og ønsker for dig selv. Et samtaleforløb sigter mod at give dig indsigt i ressourcer i og omkring dig, og skabe grundlaget for at foretage valg og afprøve handlinger og strategier, der vil være hjælpsomme for dig.

Samtaler